Skip to main content
Interne opprykk til senioradvokater i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma
Publisert: 27. juni 2023

Interne opprykk til senioradvokater i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma

Vi kan med glede meddele at våre advokater Lene Margrethe Lysaker, Christine Pettersen Borge og Jeanette Østby, har tiltrådt stillinger som senioradvokater hos oss. De tre har lang fartstid i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS. I tillegg til å være svært dyktige og erfarne advokater innenfor sine fagområder, er de tre også solide lagspillere som i betydelig grad bidrar til verdiskapning og utvikling av vårt firma.

Lene Margethe Lysaker

Lene har arbeidet hos oss siden 2009 og har vært en viktig del av vårt team over lang tid. Hun arbeider særlig innenfor konkurs og insolvens og har løpende verv som bostyrer for Buskerud tingrett. Lene har også spisskompetanse innenfor arv-, familie-, og skifterett hvor hun jevnlig bistår våre klienter med blant annet generasjonsplanlegging, testament, fremtidsfullmakter, ektepakter og skifteoppgjør.

Lene Margrethe Lysaker

Du kan lese mer om Lenes kompetanse og erfaring her

Christine Pettersen Borge

Christine har arbeidet hos oss fra 2015. Hun var tidligere seniorrådgiver ved Namsfogden i Oslo, hvor hun opparbeidet seg betydelig erfaring med tvangsfullbyrdelsesspørsmål. Christine har særlig kompetanse innenfor insolvens- og innkrevingssaker, og er en viktig del av vårt team innenfor konkurs og insolvens. I tillegg arbeider hun innenfor selskapsrett og alminnelig forretningsjuridisk rådgiving.


Christine Pettersen

Du kan lese mer om Christines kompetanse og erfaring her

Jeanette Østby

Jeanette har særlig spisskompetanse innen familie, arv og skifterett, hvor hun har over 10 års erfaring. Jeanette startet som advokat hos oss i 2017. Jeanette arbeider også med tvisteløsning og prosedyre, og bistår jevnlig klienter i forbindelse med tvisteløsning og forhandlinger. Hun har også jevnlig prosessoppdrag for domstolene.

Jeanett Østby

Du kan lese mer om Jeanettes kompetanse og erfaring her

Vi gratulerer alle tre med velfortjente opprykk!