Skip to main content
Samboere og arv - bør vi opprette testament?
Publisert: 29. september 2023

Samboere og arv - bør vi opprette testament?

Det er stadig flere som velger et samliv uten å gifte seg. Det har ført til økt fokus på spørsmålet om å sikre gjenlevende samboer ved dødsfall. 

Samboere arver lite eller ingenting etter arvelovens regler hvis den andre dør, og retten til uskifte for samboere er begrenset sammenlignet med ektefelles rett til uskifte. Dette innlegget vil kort forklare arveretten for den lengstlevende samboeren, og deres rettigheter rundt det å sitte i et uskiftet bo. 

Samboeres rett til arv 

Samboere som har, har hatt eller venter barn med avdøde, har etter arveloven;

  1. rett til 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp som arv (i dag NOK 474 480), eller
  1. rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne, under forutsetning av at man overtar ansvaret for samtlige av avdødes forpliktelser/gjeld. Dette er til forskjell fra ektefeller, som kan overta hele boet uskiftet i kraft av arveloven. Rett til uskifte gjelder ikke overfor særskilte livsarvinger. 

Samboere som ikke har, har hatt eller venter barn, har ingen arverett etter hverandre etter arveloven. Dersom samboere ønsker å sørge for at gjenlevende mottar noe utover det som følger av arveloven, både kan og anbefales det å opprette et testament.

Testament

Et testament inneholder bestemmelser om fordelingen av det man etterlater seg ved død. I et testament kan samboere ensidig eller gjensidig øke arveretten ved den førstes bortgang. Hvor stor andel samboere kan testamentere til lengstlevende, vil avhenge av hvilke øvrige arvinger samboerne har. Hvis den avdøde har barn eller livsarvinger, vil testasjonsretten være begrenset av barnas eller livsarvingers lovbestemte rett til pliktdelsarv. Pliktdelsarven utgjør etter gjeldende arvelov 2/3 av det man etterlater seg, men med begrensninger opp til 15 ganger grunnbeløpet (G) per barn.

Samboere med felles barn kan også i testament utvide retten til uskifte til å omfatte andre formuesgoder enn de eiendelene som er lovbestemt, jfr. over. Samboere uten felles barn, kan ikke sitte i uskiftet bo. 

Ved opprettelse av et testament er det viktig å sørge for at formkravene som følger av arveloven er oppfylt. Dersom dokumentet ikke oppfyller kravene, er testamentet ugyldig. 

For samboere, anbefales at man i tillegg til testamentet, oppretter en samboeravtale som regulerer samboers økonomiske forhold. En gjennomtenkt samboeravtale kan både komme til bruk under et samlivsbrudd, og ved dødsfall, da samboeravtalen blant annet skal regulere samboerens eierskap til eiendeler og ansvar for gjeld. For samboeravtaler gjelder ingen formkrav for gyldighet, slik det gjør for testament.   

Vi anbefaler at alle samboere vurderer om det er behov for å opprette testament for å sikre lengstlevende ved den førstes bortgang.

Les mer om hvordan vi bistår innenfor arverett, familierett og skifterett.