Skip to main content

Vår kompetanse innen generell advokatpraksis

Fulford Pettersen & Co sine advokater har kompetanse fra et bredt område innen generell advokatpraksis med hovedvekt på forretningsjuridiske spørsmål. Vi ønsker å være ledende med hensyn til kompetanse, service, oppfølging og engasjement. Gjennom samarbeid med klientene ønsker vi å bidra til at disse når sine mål og ønsker å være det advokatfirmaet som velges til utfordrende oppgaver. Målet er å være en aktiv støttespiller og tilby helhetlige løsninger med fokus på verdiskapning for klientene.