Skip to main content
Avtalerett

Avtalerett

Gode kontrakter er viktig innenfor alle rettsområder. Det sikrer forutsigbarhet om partenes forpliktelser, forenkler styringen av selskaper og prosjekter og reduserer risikoen for uklarheter og senere uenigheter.

Vi bistår våre klienter i alle faser av et kontraktsforhold innenfor de fleste rettsområder; Fra planleggingsstadiet, i forhandlinger, ved kontraktsinngåelse, i gjennomføringsfasen, ved oppfyllelsen og ved opphør. Videre bistår vi ved håndteringen av potensielle kontraktsbrudd, samt tvisteløsning og prosedyre dersom det blir aktuelt.

Rådgivning innen avtalerett omfatter blant annet følgende områder:

  • Forhandling
  • Utforming av kontrakter, standardvilkår m.v.
  • Vurdering av avtalevilkår
  • Bistand i forbindelse med kontraktsbrudd
  • Prosedyre