Skip to main content

Eiendomsrett

Eiendomsrett er et av våre kjerneområder og vi bistår våre klienter innenfor alle områder knyttet til fast eiendom. Våre advokater har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor og flere av våre advokater har eiendomsrett som sitt spesialfelt.

Ved eiendomsutvikling, bistår vi i alle stadier av prosessen, fra grunnerverv, reguleringsprosess, utbyggingsavtaler og kontraktsinngåelse. Vi har god kontakt med både private og offentlige aktører i vårt nærområde og bistår gjerne med faglige og strategiske råd for å forebygge eller løse utfordringer som oppstår.

Ved kjøp og salg av eiendom, er det ikke sjelden spørsmål om eiendommen er i kontraktsmessig stand. Vi bistår gjerne i vurderingen av om det foreligger en mangel og sørger for god håndtering av mangelsoppfølgingen.

Vi bistår også både private og næringsdrivende med due diligence, salg og oppgjør av eiendom og eiendomsselskaper.

Våre advokater har lang og bred erfaring med tvisteløsning, både for alminnelige domstoler og jordskifte. Dine interesser vil derfor være godt ivaretatt på alle stadier i prosessen.

Rådgivningen er blant annet knyttet til:

 • Eiendomstransaksjoner
 • Eiendomsutvikling
 • Plan- og bygningsrett
 • Deling, matrikulering og seksjonering
 • Tinglysning
 • Tomtefeste
 • Jordskifte
 • Naborett
 • Rettigheter i fast eiendom
 • Sameier og borettslag
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Kjøp, salg og oppgjør
 • Mangelskrav