Skip to main content
Entrepriserett

Entrepriserett

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største næringer og i stadig utvikling. Kontraktene omhandler ofte store verdier. Samtidig, er bygg- og anleggsbransjen blant de områdene der det oftest oppstår tvister.

Rådgivning i en tidlig fase, kan bidra til at man unngår uklarheter på et senere stadium av prosjektet og antallet tvister kan reduseres. Samtidig, ønsker vi å være din strategiske rådgiver når beslutninger skal tas – både ved kontraktsinngåelsen og underveis i prosjektet.

Våre advokater har bred erfaring med valg og utforming av entreprisekontrakter. Vi kjenner våre klienter godt og søker å finne den beste løsningen for din bedrift – både ved forhandlinger, kontraktsinngåelse og gjennom løpende rådgivning.

Dersom det skulle oppstå tvist underveis i prosjektet, eller i forbindelse med sluttoppgjøret, vil våre advokater ivareta din bedrifts interesser på best mulig måte. Vi søker å finne den beste løsningen for din bedrift, ved enten forhandlinger eller rettslig avklaring.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende områder:

  • Entreprisekontrakter
  • Endringsmeldinger
  • Sluttoppgjør
  • Rådgiverkontrakter
  • Samspills- og samarbeidskontrakter
  • HMS-rådgivning
  • Forbrukerentreprise
  • Tvisteløsning og prosedyre

Les mer om entrepriserett i disse relaterte artiklene: