Skip to main content
Konkurs og insolvens

Konkurs og insolvens

Vi bistår bedrifter i alle typer spørsmål som oppstår ved økonomiske utfordringer og representerer både kreditorer og debitorer i saker som gjelder betalingsproblemer, insolvens og restrukturering. Vi ser alltid på alternative løsninger til konkurs/oppbud, for eksempel ved å gjennomføre forhandlinger med kreditorer, refinansiering eller rekonstruksjon.

Flere av våre advokater benyttes også hyppig som bostyrere i de lokale tingrettene og behandler til sammen 50-60 konkursbo hvert år. Dette bidrar til at vi innehar omfattende praktisk og faglig kompetanse på området.

Rådgivning innenfor konkurs og insolvens omfatter blant annet følgende:

  • Privat/offentlig gjeldsforhandling
  • Bistand til styre og ledelse i bedrifter med økonomiske problemer
  • Inndrivelse av fordringer, herunder tvangsinndrivelse
  • Bistand med begjæring om rekonstruksjon
  • Bistand med oppbud eller konkursbegjæring
  • Vurderinger av ansvar for styret/daglig leder/eiere ved konkurs
  • Vurderinger av omstøtelseskrav og straffbare forhold ved konkurs
  • Sentrale spørsmål knyttet til garantier, pantesikkerheter og konkurser
  • Bostyreroppdrag for tingretten
  • Prosedyre

Vår lange erfaring og omfattende kompetanse på området konkurs og insolvens gjør oss til en trygg partner for deg. Kontakt oss i dag for å få den juridiske hjelpen du trenger.