Skip to main content

Selskapsrett

Vi bistår selskaper innenfor hele det selskapsrettslige området. Bistanden kan knytte seg til forhold vedrørende etableringer, løpende drift og forvaltning som ofte reguleres av aksjonæravtaler, kjøp/salg av aksjer/virksomhet til avvikling av selskapet.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

 • Selskapsetablering
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Fusjoner og fisjoner
 • Aksjonæravtaler
 • Styreansvar
 • Vedtekter
 • Forkjøpsrettigheter
 • Avtaler mellom selskap og aksjonær
 • Aksjekapitalforhold
 • Aksjeeiernes rettigheter
 • Overdragelse av aksjer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Generalforsamling, styret og daglig ledelse
 • Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler, herunder kreditt og transaksjoner
 • Oppløsning og avvikling