Skip to main content

Charlotte Wickman Kvamme arbeider særlig med generell forretningsjuridisk rådgivning, herunder skatte- og selskapsrett. Hun bistår bedrifter og privatpersoner blant annet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av transaksjoner, selskapsrettslige omorganiseringer, aksjonærforhold, og tilrettelegging for generasjonsskifte. Kvamme arbeider også med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor er bredt område, herunder avtale-/kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Fagområder

Arbeidserfaring

2020-
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2016 -
Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2015- 2016
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA

2012 - 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA

Utdanning

2007 - 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2011
Postgraduate certificate in Law: Corporate Governance and Public International Law, University of Auckland, New Zealand