Skip to main content

Christine Pettersen Borge arbeider hovedsakelig med konkurs og insolvens, herunder bistand med sikring av kreditorinteresser, inndrivelse av pengekrav, omstøtelsessaker, gjeldsforhandling og andre insolvensrettslige spørsmål. Hun har lang erfaring med tvangsfullbyrdelsesspørsmål fra namsfogden i Oslo.

Fagområder

Arbeidserfaring

2020 -
Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2015 - 2020
Advokatfullmektig, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2008 - 2015
Seniorrådgiver, Namsfogden i Oslo

Utdanning

2002 - 2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2002
Forberedende ex.phil./ex.fac., Universitetet i Oslo