Skip to main content

Emilie er faglig engasjert, effektiv og opptatt av å ivareta klientens interesser.  

Emilie har særlig interesse for fagområdene entrepriserett, skatterett og arbeidsrett, men bistår både private og næringsdrivende innenfor alle rettsområder. 

 

Fagområder

Arbeidserfaring

2021
Praktikant, Advokat Karsten Gjone

Utdanning

2018 - 2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo