Skip to main content

George Fulford har vært den foretrukne rådgiveren til en stor del av næringslivet i vår region i nesten 30 år. Han bistår bedrifter og privatpersoner innenfor selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og fast eiendom.

Gjennom sin lange og brede erfaring og kjennskap til regionens næringsliv, er George en svært erfaren og ettertraktet styreleder.

Fulford er også utdannet bedriftsøkonomi og har blant annet bakgrunn som banksjef.

Fagområder

Arbeidserfaring

1994 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

1984 - 1994
Banksjef, Sparebanken Buskerud/Sparebanken NOR

1982 - 1984
Dommerfullmektig, Eiker, Modum og Sigdal Sorenskriverembete

1980 - 1982
Konsulent, skatteavdelingen i Skattedirektoratet

1970 - 1976
Bokettersynrevisor, Fylkesskattesjefen i Buskerud

Utdanning

1976 - 1980
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

1975 - 1977
Bedriftsøkonomisk institutt, i Drammen

1970 - 1974
Revisorutdannelse Fylkesskattesjefen i Buskerud (skatteetatskolen)