Skip to main content

Linda Boldvik har bred erfaring med eiendomssaker fra både det offentlige og som advokat, og bistår både private, næringsdrivende og offentlige klienter innenfor spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold og generell kontraktsrett.

Linda bistår byggeprosjekter gjennom hele prosessen, herunder planprosesser, grunnerverv, refusjon, utbyggingsavtaler, forvaltningsklager,
gjennomføring av eventuelle forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter mv. Hun har arbeidserfaring fra både stat og kommune, og har gjennom dette arbeidet  inngående kjennskap til forvaltningssystemet.

Linda bistår klienter med løpende rådgivning og tvisteløsning.

Fagområder

Arbeidserfaring

2022-
Advokat, Fulford Pettersen & CO Advokatfirma AS

2021-2022
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

2017 – 2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA

2015 – 2017
Rådgiver/Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Buskerud

2010-2015
Juridisk rådgiver (byggesaksbehandler), Røyken kommune

Utdanning

2005 – 2010
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo