Skip to main content

Linn Kristin Evju har bred erfaring innenfor en rekke fagfelt og bistår private og næringsdrivende i regionen innenfor spørsmål knyttet til fast eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett.

Innenfor eiendom og entreprise, bistår Linn Kristin både utbyggere og privatpersoner med forhandlinger, kontraktsinngåelse og reklamasjoner. Hun har omfattende prosedyreerfaring for både sivile domstoler og jordskifterett.

Innenfor arbeidsretten, bistår Linn Kristin med nedbemannings- og omstillingsprosesser, samt ved ansettelser og opphør av arbeidsforhold.

En stor del av Linn Kristins portefølje er likevel saker som ikke enkelt kan kategoriseres innenfor et saksområde og hennes brede erfaring gjør henne til en mye brukt rådgiver i komplekse saksforhold.

Linn Kristin er også fast bostyrer i konkursbo og offentlig dødsboskifter for Buskerud tingrett, samt innehar flere styreverv.

Fagområder

Arbeidserfaring

2020-
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2015 -
Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2013 - 2015
Advokat, Lund & Co Advokatfirma Notodden AS

2011 - 2013
Advokatfullmektig, Lund & Co Advokatfirma AS

Utdanning

2021
Anvendt økonomi for ledere, bedrift og marked, Handelshøyskolen BI

2006 - 2011
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo