Skip to main content

Martin H. Fulford jobber med eiendomsrett, kontraktsrett og selskapsrett og er leder for firmaets eiendomsavdeling.

Martin er en av regionens ledende advokater innen eiendom og er involvert i en rekke av regionens eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver og engasjeres ofte i tidlig fase og deltar når strategier diskuteres og veivalg treffes.

I eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter bistår Martin kjøpere og selgere i alle faser og gjennom hele prosessen fra A til Å. I transaksjoner innebærer dette bistand i forbindelse med budgivning og budaksept, due diligence, kontraktsforhandlinger og bistand i forbindelse med gjennomføring/overtakelse. I utviklingsprosjekter ytes bistand i forbindelse med akkvisisjon og kjøp (opsjonsavtaler, kjøpekontrakter, bud/budaksept, due diligence, kontraktsforhandlinger) og løpende med gjennomføring og ferdigstillelse av utviklingsprosjekter (utforming av avtaler/erklæringer, seksjonering av bolig- og næringsprosjekter, tinglysing, arealoverføringer, grensejusteringer mv.). Martin involveres ofte i tidligfase for å bistå klienter med eiendomsrettslig organisering av utbyggingsprosjektet og for optimalisering av eiendomsrettslige forhold.

Martin bistår også eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag med løpende forvaltning og drift av eiendom, f.eks. utforming og forhandling av leieavtaler og andre avtaler som er nødvendige for drift og forvaltning av eiendom. For eiendomsselskaper ytes også løpende bistand i forbindelse med selskapsrettslige forhold og beslutninger, herunder omorganisering, fisjon og fusjon.

Fagområder

Arbeidserfaring

2018 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2015 -
Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2015 - 2015
Fast advokat, Advokatfirmaet BA-HR DA

2011 - 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR DA

Utdanning

2006 - 2011
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2002 - 2006
Siviløkonom, Heriot-Watt University, Edinburgh Skottland