Skip to main content

Martin Wøien Gilhuus er en av distriktets ledende advokater innen restrukturering og insolvens og leder firmaets avdeling innen dette fagfeltet. Martin har omfattende erfaring innen restrukturering og konkursbehandling og har siden 2009 hatt løpende verv som bostyrer for Buskerud tingrett. Han har de siste årene vært bostyrer ved flere av de større og komplekse konkursene i området. Martin er hyppig benyttet som rådgiver for aksjonærer, investorer, styrer, ledere og kreditorer med alle typer spørsmål som aktualiseres ved vurderinger knyttet til gjeldsforhandlinger, rekonstruksjon og konkurs.

Martin jobber også med selskapsrett og transaksjoner og har særlig kompetanse knyttet til rådgivning og forhandlinger med kjøp og salg av bedrifter. Han har gjennom 20 års erfaring som forretningsadvokat bygget spisskompetanse innen selskapsrett, kommersielle forhandlinger og kontrakter og har håndtert flere store transaksjoner i regionen de siste 10 årene.

Martin benytter også sin brede forretningsjuridiske erfaring til verv som styreleder og styremedlem i flere selskaper.

Fagområder

Arbeidserfaring

2009 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2009 - 2009
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

2008 - 2008
Advokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

2007 - 2007
Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett

2005 - 2006
Advokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

2003 - 2005
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt DA

Utdanning

1997 - 2002
Cand. jur., Universitetet i Bergen

Høst 2000
Faculty of law, University of Sydney

1996
Førstegangstjenesten, Kongelige norske marine

Høst 1995
Eksamen philosophium, Universitetet i Oslo