Skip to main content

Stephen G. Fulford arbeider hovedsakelig med transaksjoner og generell selskapsrett. Han har særlig bred erfaring med rådgivning og forhandlinger knyttet til kjøp og salg av eiendomsselskap og bedrifter, samt rådgivning knyttet til selskapsrettslige omorganiseringer (fisjon, fusjon og andre egenkapitaltransaksjoner). Han arbeider også med løpende forretningsjuridisk rådgivning og blir benyttet som bostyrer i konkursboer av flere tingretter.

Fagområder

Arbeidserfaring

2009 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2008 - 2009
Fast advokat, PwC

2004 - 2008
Advokatfullmektig, PwC

2004
Namsfullmektig, Oslo Byfogdembete

Utdanning

1997 - 2003
Cand. jur., Universitetet i Oslo