Skip to main content

Terje Pettersen arbeider hovedsakelig med løpende forretningsjuridisk rådgivning, herunder styrearbeid, omorganisering av næringsvirksomheter/selskapsstrukturer, skatterett samt generell selskapsrett. Han arbeider også med generell juridisk rådgivning, herunder familie- og arverettslige problemstillinger/generasjonsskifter.

Fagområder

Arbeidserfaring

1994 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

1992 - 1994
Advokat, egen advokatpraksis, i Drammen

1987 - 1992
Advokat, Ernst & Young AS

1985 - 1987
Dommerfullmektig, Hallingdal tingrett

1980 - 1985
Konsulent, Buskerud fylkesskattekontor

Utdanning

1973 - 1980
Cand. jur., Universitetet i Oslo