Skip to main content

Om oss

Fulford Pettersen & Co har siden 1994 bistått selskaper, organisasjoner og private innenfor et bredt spekter av juridiske fagområder. Våre advokater er dyktige og dedikerte, og legger vekt på gode relasjoner til både kunder, næringsliv og offentlige instanser.

Ditt førstevalg av advokat

Vi skal være det naturlige førstevalget av advokat. Vår ambisjon er å være ledende på samspillet mellom kompetanse, service og engasjement.

Om din sak er liten eller stor, kan den være kompleks og gå over flere fagområder. Vi samarbeider i team og innehar spisskompetansen internt til å ta både enkle og utfordrende saker. Vår størrelse gjør oss fleksible og rett på sak. Vi bistår våre kunder med å løse tvister, føre krevende forhandlinger, gi rettslige og strategiske råd og utforme juridiske dokumenter.

Digitale verktøy gjør det raskt og effektivt å holde møter og dele informasjon uavhengig av lokasjon.

Vi arbeider med:

Engasjement for klienten

Med kompetanse og engasjement skaper vi langsiktige, strategiske relasjoner. Hos Fulford Pettersen & Co får du tett oppfølging og en god sparringspartner, som også har kommersiell forståelse og som kjenner vår region. Du kan ringe oss for hjelp med de store og små spørsmålene i hverdagen. Vi legger vekt på å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Dette er kvaliteter som gjør at vi beholder klienter i flere tiår

Møt våre medarbeidere.

Våre verdier

Verdiskapende

Vårt arbeid skal gi deg verdiskapning. Det handler om å bruke tid og ressurser riktig. Alltid ivareta, beskytte og videreutvikle kundens verdier.

Løsningsorientert

Hos oss får du en samarbeidspartner som kan se mer enn bare jussen. Vi tenker helhetlig og strategisk. Vårt mål er å skape gode og langsiktige løsninger og unngå unødvendige og langvarige konflikter.

Lagspillere

Vi setter sammen det riktige teamet for den enkelte sak, og spiller på lag med klienten. Vår størrelse gjør oss fleksibel og tett på klienten og saken. Samtidig innehar vi nødvendig spisskompetanse og til å kunne håndtere omfattende og komplekse saker.

Lurer du på om vi kan ta saken din? Kontakt oss i dag.

Vi har kontor i Drammen, men er godt forankret i hele Drammensregionen, Kongsberg, gamle Buskerud fylke, samt Asker. Vi kjenner godt næringslivet i vår region. Godt rykte og tett oppfølging gir oss også kunder fra andre steder i landet.